שאלה בנוגע לקורס?

שאלה:

אני דודו נחום... האם אתה מכיר אותי? ;))

בוודאי, מאחל לך הצלחה בקורס, ושפע של מזומנים ולקוחות :-)

שאלה:

אני דודו נחום... האם אתה מכיר אותי? ;))

בוודאי, מאחל לך הצלחה בקורס, ושפע של מזומנים ולקוחות :-)

שאלה:

אני דודו נחום... האם אתה מכיר אותי? ;))

בוודאי, מאחל לך הצלחה בקורס, ושפע של מזומנים ולקוחות :-)

יש שאלה שלא קיבלת עליה תשובה?